Läsåret 2020-2021

Anmälan gäller hela läsåret 2020-2021 och är bindande.
Terminsavgifterna betalas två gånger per år.

Terminsavgiften betalas i samband med anmälan. Vi reserverar platsen först efter att kursavgiften inkommit. Max antal platser per grupp är 15 stycken.
Om gruppen redan har fyllts meddelar vi er detta.

För vårterminen skickas en separat faktura.

Pris per termin

Grundstudier 1:  70 minuter/vecka 200 euro/ termin  
Grundstudier 2:  90 minuter/vecka 225 euro / termin  
Grundstudier 3:  105 minuter/vecka 275 euro / termin

Betala in på kontonummer

Aktia FI11 4055 1020 2391 78
 

Vänligen skriv både barnets och ditt eget namn på betalningen.