TERMINSAVGIFT
 

Den första terminsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälningen gäller hela läsåret och är bindande. För vårterminen skickas en separat faktura i december. Observera att fakturorna endast sänds per e-post.

Vi reserverar platsen efter att första terminsavgiften inkommit, varefter vi också bekräftar er reservation per e-post. Maximi antal platser per grupp är 15 stycken. Om gruppen redan har fyllts meddelar vi er detta. Vi ger 10% syskonrabatt för terminsavgifterna per syskon.

Terminsavgiften inkluderar allt, inga andra kostnader tillkommer. Studierna kräver heller ingen särskild klädsel eller annan utrustning. Mjuka, rörliga kläder är att föredra. Temastudierna ingår i terminsavgifterna.

För lägren betalas en skild avgift. 

Elever vid DOTs och MoKS gemensamma “musikalstig” får något reducerade terminsavgifter i båda konstskolorna. Meddela i anmälan om du är elev vid MoKs och vad du studerar där och när.

GRUPPER
 

Grundstudier 1 (7-9 år):

60 minuter/vecka
120 euro /termin

70 minuter/vecka
150 euro/termin 
 

Grundstudier 2 (10-12 år):    

70 minuter/vecka
150 euro/termin

90 minuter/vecka     
175 euro /termin 
 

Grundstudier 3 (12-16 år):

105 minuter/vecka   
200 euro /termin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betala in på kontonummer: Aktia FI11 4055 1020 2391 78
Vänligen skriv både barnets och ditt eget namn på betalningen. 

OBS viktigt! Ifall eleven avbryter sina studier skall detta anmälas till rektorn per e-post. Faktureringen av terminsavgifter avbryts då meddelandet inkommit. Terminsavgiften returneras endast mot läkarintyg. Om ni önskar betala avgiften i två rater, meddela detta före terminens början, senast före sista betalningsdagen på fakturan. 

Dottingarna - Förberedande undervisning för 5-6 -åringar

Dottingarna i Nordsjö måndagar kl.17.15-18.00

  Anmäl

   

Dottingarna på Busholmen tisdagar kl.17.30-18.15

  Anmäl

Onsdagar hos DOT på Busholmen

 

Grundstudier 2 för 10 -12 -åringar kl.16.00-17.30

  Anmäl

   

Grundstudier 1 för  7-9 -åringar kl. 17.50-19.00

 Anmäl

 

Torsdagar hos DOT på Busholmen

 

Grundstudier 3 för 13 -16 -åringar kl.18.00-19.45                                                                                                

Anmäl

Baby- och Mini-Paletten för 0-4 åringar på Busholmen
 

Baby-Paletten för 0-2 -åringar fredagar kl.10.00-10.30                                                                                                 Anmäl

Mini-Paletten för 3-4 -åringar fredagar kl.9.15-9.45                                                                                                       Anmäl

DOT-Seniorer på Luckan tisdagar kl.14.30-16.00                                                                                                           Anmäl