DOTTINGARNA - förberedande undervisning i teaterkonst


Bor det en Dotting hemma hos dig - någon som är 5-6 år gammal och älskar teaterlek?

Hösten 2023 startar Dottingarna - förberedande undervisning i teaterkonst för 6 -åringar på Busholmen och i Nordsjö. Dottingarna leker, använder sin fantasi och lever sig in i olika roller och platser. 

Dottingarna i Nordsjö träffas på måndagar kl.17.15-18.00 och Dottingarna på Busholmen på tisdagar kl.17.30-18.15!

Är du intresserad av Musikal?

 

Är du 7-15-åring och tycker om musikal? DOT och MokS erbjuder grundläggande konstundervisning på svenska i Helsingfors och erbjuder från och med hösten en ny gemensam Musikalstig.

Du kan studera dans och kör på tisdagar på Sandels, musikal/musikteater för 11-15-åringar hos DOT på  Lilla Luckan och drama på onsdagar för 7-12-åringar hos DOT i Victoriakvarteret på Busholmen. Ifall du studerar på både DOT och MokS får du rabatterade elevavgifter. Det är naturligtvis fortfarande möjligt att delta enbart i en av dessa grupper. Anmäl dig här till DOT och MokS.

 

 

 

Baby-Paletten och Mini-Paletten

- ett minidopp i dramalek, ordkonst och till musikens värld!


Under det 30 minuter långa passet leder den professionella pedagogen barnen med föräldrar genom sång, berättelser och musik till olika miljöer. Vi hoppas på att kunna erbjuda föräldern och barnet en stund med konst men också en trygg miljö där förhållandet mellan dem förstärks. Ni är välkomna som ni är - hos oss får de minsta synas och höras! 

Anmälningsavgiften för Baby-Paletten är 80€ per termin och innehåller 15 gånger undervisning. Undervisning är på  DOT på Busholmen och läraren för båda grupper är Pia Lindholm. Under läsåret 2023-2024 erbjuder vi följande grupper:

Mini-Paletten för 3-4 åringar kl.9.15-9.45 (utan vuxen)

Baby-Paletten för 0-2 -åringar kl. 10.00-10.30 (med vuxen) 
 

DOT-Seniorer

Är du senior och nyfiken på teater och drama? Kom med i DOT-Seniorerna och bekanta dig med nya sidor av dig själv i en skapande grupprocess. Vi arbetar med teman som intresserar gruppen. Målet är att skapa en trygg och tillåtande atmosfär, så att tröskeln för spontanitet och rollspel blir lägre. Vi utvecklas i egen takt och lär oss av varandra. Välkommen med!

För mer information kontakta: info(at)teaterskolandot.fi

Undervisningen börjar 5.9.2023. Gruppen träffas tisdagar kl.14.30-16 på Luckan i Helsingfors. Ledaren för gruppen är Sofia Finnilä. 
Anmäningsavgift: 60€ / termin