Vi vill erbjuda kvalitativ konstundervisning i teaterkonst på svenska i Helsingfors

Vi hoppas på en bättre jämställdhet inom konstformerna så att drama och teater
också blir synliga i utbudet av konstundervisning på svenska. Vi vill utveckla och höja nivån på undervisningen i teaterkonst praktiskt och pedagogiskt så att alla svenskspråkiga barn i Helsingfors med låg tröskel kan välja teater som en hobby i närmiljön som de kan utvecklas som individer i och som bär dem vidare ut i livet.

En liten påminnelse om varför teater är ett bra hobby

Man uppövar sociala färdigheter och växelverkan.

Alla blir sedda och hörda, vilket förebygger marginalisering.

Det kreativa arbetet hjälper att få bort tankarna från vardagens bekymmer.

Teater är stressnedsättande, uppfriskande och roligt.

Teater är ett sätt att bearbeta sina känslor och tankar samt behandla olika teman.

Man övar sig att uttrycka sig mångsidigt.

Drama och teater stöder också barnens kognitiva utveckling.