Grundstudier 1 

Anmälan till gruppen:
Grundstudier 1 för 7-9 -åringar 
Nordsjö lågstadieskola 
Fjärdstråket 6
00980 Helsingfors

 Tidpunkt och klockslag: 
Måndagar klockan 14.30-15.30

Avgift:
120,00 euro /termin

Betala in på kontonummer:
Aktia FI11 4055 1020 2391 78

Vänligen skriv gruppen ni anmäler barnet till samt både barnets och ditt eget namn på betalningen. 

 

Terminsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälningen gäller hela läsåret och är bindande. Vi reserverar platsen först efter att kursavgiften inkommit.
Max antal platser per grupp är 15 stycken. Om gruppen redan har fyllts meddelar vi er detta. För vårterminen skickas en separat faktura.

 

Elevens uppgifter
Vårdnadshavarens uppgifter
Om ert barn har syskon i Teaterkonstskolan DOT skriv syskonens namn nedan.
Mitt barn tar sig självständigt från och till teaterkonstskolan
Jag studerar också kör och dans på Musik- och kulturskolan Sandels
Fotograferingstillstånd
Jag godkänner att mitt barn fotograferas och att bild - och videomaterialet får användas till följande ändamål:
Teaterskolans verksamhet fotograferas regelbundet och dess bild - och videomaterial kan
användas på vår hemsida, i social media, i tryckt material (t.ex. programblad, affischer, flyers), i
utskick, pressmeddelanden samt i övriga former av marknadsföring och i presentation av vår
verksamhet. Därtill används materialet i rapportering samt arkiveras.
Vi väljer noggrant det material som publiceras. Bilderna används eller överlåts inte för kommersiella ändamål.
Vår rektor Anne Sandström (anne.sandstrom@teaterskolandot.fi) ger mer info gällande fototillstånd och användning av materialet.
Skriv siffran 7 med bokstäver: