76428.jpg

Återgång till närundervisning fr.o.m 1.2.2021

30.01.2021 kl. 11:44
Enligt huvudstadsregionens färska linjedragningar för coronarestriktioner öppnas barnens hobbyverksamhet upp från och med 1.2.2021.

Vi i Teaterskolan DOT har därmed beslutat att övergå till närundervisning från och med nästa vecka.

För att trygga allas säkerhet har vi i Teaterskolan gjort en hälsosäkerhetsplan som går ut på följande:

 

Vi håller säkerhetsavstånd

- våra grupper har nu max. 10 elever och vi utreder möjligheten till att ibland kunna dela grupperna i två mindre grupper. I så fall tar vi i bruk tilläggslokaler (Galleriet, Reprummet) för att kunna dela gruppen i två parallellgrupper.
- vi samordnar både vår och husets övriga användares verksamhet så att vi inte är på plats samtidigt. Alla vuxna använder mask.
- vi släpper in barnen att vänta på sin lektion i Galleriet tidigast 5 minuter före lektionens början.

 

Vi är noggranna med hygienen

- personalen kommer friska och symptomfria till jobbet.
- eleverna och personal tvättar händerna före och efter lektionen. 
- handdesi finns till hands.
- vi effektiverar städningen och hygienen i våra utrymmen.
- rekvisitan som används rengörs efter varje grupp.
- utrymmet vädras mellan grupperna.

 

Vad vi förväntar oss av er:

- kom endast friska och symptomfria till lektionen.
- elever med symptom kan skickas hem från lektionen, vi kontaktar i så fall föräldrarna.
- följ myndigheternas rekommendationer gällande resor och karantän.
- föräldrarna hämtar och avhämtar barnen vid ytterdörren, vänta inte i Galleriet under lektionen.
- nys och hosta i armvecket eller i engångsnäsduken.
- gå igenom säkerhetsföreskrifterna hemma tillsammans med era barn.

En liten påminnelse om varför teater är ett bra hobby:
- man uppövar sociala färdigheter och växelverkan
- alla blir sedda och hörda, det förebygger marginalisering
- det kreativa arbetet hjälper att få bort tankarna från vardagens bekymmer
- teater är stressnedsättande, uppfriskande och roligt
- teater är ett sätt att bearbeta sina känslor och tankar samt behandla olika teman
- man övar sig att uttrycka sig mångsidigt
- drama och teater stöder också barnens kognitiva utveckling

Vi önskar att vi tillsammans gör verksamheten trygg för oss alla och att vi kan fortsätta med närundervisning hela vårterminen!

Föräldramöte ordnas nästa veckas torsdag 4.2 kl.18.00 via Zoom. Möteslänk har skickats till alla vårdnadshavare per e-post. Varmt välkomna!