Lördagens Röst och text -workshop inhiberad p.g.a sjukdomsfall

06.11.2020 kl. 11:47
Workshopen flyttas till våren 2021.
Infot skickas också direkt till alla som har anmält sig. 
Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
Finland
+358 45 3151150
info@teaterskolandot.fi