74308.jpg

Trygg återgång till Teaterskolan DOT

13.08.2020 kl. 14:19
DOT följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Deltagarnas och personalens hälsa är huvudfokus i utförandet av den grundläggande konstundervisningen. Undervisningsgruppernas deltagarantal är lågt med ett rekommenderat deltagarantal på max 15  deltagare/grupp, därtill delas grupperna stundvis i ännu mindre grupper. 

Vi tänker på er säkerhet:

- handtvätt före och efter lektionen, handdesi finns till hands
- personalen kommer friska och symptomfria till jobbet
- vi håller säkerhetsavstånd
- vi planerar verksamheten i enlighet med myndigheternas rekommendationer
- vi effektiverar städningen och hygienen i våra utrymmen
- rekvisitan som används rengörs efter varje grupp 

Vi förväntar oss av er:

- kom endast friska och symptomfria till lektionen
-  följ myndigheternas rekommendationer gällande resor och karantän
- föräldrarna hämtar och avhämtar barnen vid ytterdörren, vänta inte i Galleriet under lektionen
- nys och hosta i armvecket eller i engångsnäsduken
- kontakta gärna oss vid frågor och berätta vad vi kunde göra bättre.

En liten påminnelse om varför teater är ett bra hobby:

- man uppövar sociala färdigheter och växelverkan
- alla blir sedda och hörda
- det kreativt arbetet hjälper att få bort tankarna från vardagens bekymmer
-  teater är stressnedsättande, uppfriskande och roligt
- teater är ett sätt att bearbeta sina känslor och tankar samt behandla olika teman
- man övar sig att uttrycka sig mångsidigt
- drama och teater stöder också barnens kognitiva utveckling

Vi önskar er alla en trygg återgång till alla hobbyn, skola och arbete!

Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
Finland
+358 45 3151150
info@teaterskolandot.fi