73606.jpg

Teaterskolan DOTs närundervisning är nu nätundervisning

01.04.2020 kl. 15:00

Från och med 23.3. håller Teaterskolan DOTs närundervisning paus och i stället ordnar vi distansundervisning för våra elever på nätet. Lärarna håller veckovis  kontakt med eleverna med hjälp av olika uppgifter som eleverna kan göra hemma och genom att ordna videoträffar. Just nu siktar vi också på att hålla vårt 
sommarläger i början av juni. 

Följ oss på Facebook och Instagram där vi också uppdaterar information gällande vårens verksamhet och delar nyheter och tips på dramaövningar och annat 
med er.

Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
Finland
+358 45 3151150
info@teaterskolandot.fi