TERMINSAVGIFT
 

Den första terminsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälningen gäller hela läsåret och är bindande. För vårterminen skickas en separat faktura i december.
Observera att fakturorna endast sänds per e-post.

Vi reserverar platsen efter att första terminsavgiften inkommit, varefter vi också bekräftar er reservation per e-post. Maximi antal platser per grupp är 15 stycken. Om gruppen redan har fyllts meddelar vi er detta. Vi ger 10% syskonrabatt för terminsavgifterna per syskon.

Terminsavgiften inkluderar allt, inga andra kostnader tillkommer. Studierna kräver heller ingen särskild klädsel eller annan utrustning. Mjuka, rörliga kläder är att föredra.

Temastudierna, såsom läger, ingår i terminsavgifterna. Höstlovsläger ingår i höstterminens avgift och sportlovsläger i vårterminens avgift.

GRUPPER
 

Grundstudier 1 (7-9 år):

70 minuter/vecka
200 euro/termin 
 

Grundstudier 2 (10-12 år):    

90 minuter/vecka     
225 euro /termin 
 

Grundstudier 3 (12-16 år):

105 minuter/vecka   
275 euro /termin
 

 

 

 

 

 

Betala in på kontonummer: Aktia FI11 4055 1020 2391 78
Vänligen skriv både barnets och ditt eget namn på betalningen. 

OBS viktigt! Ifall eleven avbryter sina studier skall detta anmälas till rektorn per e-post. Faktureringen av terminsavgifter avbryts då meddelandet inkommit. Terminsavgiften returneras endast mot läkarintyg. Om ni önskar betala avgiften i två rater, meddela detta före terminens början, senast före sista betalningsdagen på fakturan. 

 


Måndagar på Nordsjö

Grundstudier 1 nivå 1 för 7 -9 åringar kl. 15.00-16.10

  Anmäl

   

 

Tisdagar på Luckan

Grundstudier 2-3 för 11 -16 åringar klockan kl. 17.15-19.00 
Gruppen fördjupar sig i musikal!

  Anmäl

 

Onsdagar hos DOT på Busholmen

 

Grundstudier 1 nivå 1 för  7-9 åringar kl. 16.00-17.10 (nybörjare)

 Anmäl

   

Grundstudier 2 nivå 2 för 10 -12 åringar kl. 17.30-19.00

  Anmäl

 

Torsdagar hos DOT på Busholmen

 

Grundstudier 2 nivå 1 för 10 -12 åringar kl. 16.00-17.30   (nybörjare)                                                                               

 Anmäl

   

Grundstudier 3 nivå 2 för 13 -16 åringar kl. 17.45-19.30

 Anmäl