Grundstudier 2

Anmälan till gruppen:
Grundstudier 2 för 10-12 -åringar
DOT r.f.
Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors 

Tidpunkt och klockslag: 
onsdagar klockan 16.00 – 17.30

Avgift:  
175,00 euro / termin

Betala in på kontonummer: 
Aktia FI11 4055 1020 2391 78

Vänligen skriv både barnets och ditt eget namn på betalningen. 

Terminsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälningen gäller hela läsåret och är bindande. Vi reserverar platsen först efter att kursavgiften inkommit.
Max antal platser per grupp är 15 stycken. Om gruppen redan har fyllts meddelar vi er detta. För vårterminen skickas en separat faktura.

Elever vid DOTs och MoKS gemensamma “musikalstig” får något reducerade terminsavgifter i båda konstskolorna. Meddela nedan om du är elev vid MoKS och vad du studerar där och när.

Elevens uppgifter
Vårdnadshavarens uppgifter
Om ert barn har syskon i Teaterkonstskolan DOT skriv syskonens namn nedan.
Mitt barn tar sig självständigt från och till teaterkonstskolan
Jag studerar också kör och dans på Musik- och kulturskolan Sandels
Fotograferingstillstånd
Jag godkänner att mitt barn fotograferas och att bild - och videomaterialet får användas till följande ändamål:
Teaterskolans verksamhet fotograferas regelbundet och dess bild - och videomaterial kan
användas på vår hemsida, i social media, i tryckt material (t.ex. programblad, affischer, flyers), i
utskick, pressmeddelanden samt i övriga former av marknadsföring och i presentation av vår
verksamhet. Därtill används materialet i rapportering samt arkiveras.
Vi väljer noggrant det material som publiceras. Bilderna används eller överlåts inte för kommersiella ändamål.
Vår rektor Anne Sandström (anne.sandstrom@teaterskolandot.fi) ger mer info gällande fototillstånd och användning av materialet.
Skriv siffran 10 med bokstäver: